E-Likumi  
Šeit var lejupielādēt pilnu Datubāzes aprakstuVispārīgs bāzes apraksts

Izdevniecība "Lietišķās informācijas dienests" kopš savas darbības uzsākšanas 1993. gadā ir izveidojusi savu elektronisko datu bāzi, kurā uzkrāti vairāk nekā 90000 normatīvo dokumentu. Lai mūsu esošie un potenciālie klienti varētu efektīvāk izmantot tik ievērojamu normatīvo dokumentu apjomu, minētā datu bāze tika radīta arī interneta vidē. Šobrīd datu bāzē ir apkopota lielākā daļa Latvijas Republikas institūciju izdoto normatīvo dokumentu (Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi u.c.), kā arī Eiropas Savienības normatīvie dokumenti. Datu bāze pastāvīgi tiek papildināta ar jauniem dokumentiem, kā arī ar jaunākajām izmaiņām likumdošanā, tā nodrošinot nepārtrauktu pieeju Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo dokumentu aktuālajām redakcijām.


Kādu meklētāju izvēlēties


a.god. E-likumi.lv lietotāj!
Lai Jums būtu vieglāk orientēties lielajā normatīvo aktu klāstā, aicinām iepazīties ar trim meklēšanas formām un izvēlēties piemērotāko!

Meklētājam ir trīs formas – Ātrā meklēšana, Vienkāršā meklēšana un Izvērstā meklēšana.
Ātrajā meklēšanā vajadzīgo dokumentu var meklēt pēc viena elementa - vārda vai frāzes tekstā. Šo meklēšanas formu iesakām izmantot tad, ja precīzi zināt meklējamā dokumenta nosaukumu vai arī tad, ja par meklējamo dokumentu Jums nav sīkākas informācijas. Piemēram, Jūs meklējat normatīvos aktus, kuros minēts pievienotās vērtības nodoklis, taču nezināt, kas šo dokumentu izdevis, vai meklētais dokuments ir likums vai Ministru kabineta noteikumi u.tml.
Savukārt Vienkāršo meklēšanu vai Izvērsto meklēšanu rekomendējam tad, ja par meklējamo dokumentu ir zināms kas vairāk par vārdu vai frāzi tekstā.
Elementu darbība Vienkāršajā meklēšanā un Izvērstajā meklēšanā ir identiska. Vienkāršajā meklēšanā ir mazāk elementu, līdz ar to tā ir vieglāk apgūstama.
Izvērstajā meklēšanā elementu ir vairāk – tas dod iespēju precīzāk atlasīt dokumentus.


Kā strādāt ar Ātro meklētāju


-[Vārds(i) vai frāze tekstā] - teksta lodziņš, kurā var norādīt meklējamo dokumentu tekstā sastopamos vārdus un frāzes.
-[MEKLĒT] – poga, ar kuru iedarbina meklēšanas sistēmu. Pirms pogas nospiešanas ieteicams pārbaudīt, vai visi izvēlētie meklēšanas kritēriji norādīti precīzi.
-[DZĒST] – poga, ar kuru uzstāda meklēšanas formu sākuma stāvoklī – dzēš ierakstus visos lodziņos un pārliek pārslēdzējus sākuma pozīcijās. Tā ir noderīga, ja iepriekšējais dokuments sekmīgi atrasts (sistēma lodziņos saglabājusi iepriekšējos kritērijus) un jāsāk meklēt nākamais dokuments pēc kritērijiem, kas ievērojami atšķiras no iepriekšējiem
-[VIENKĀRŠĀ MEKLĒŠANA] – norāde, uz kuras uzklikšķinot, mainās meklēšanas forma – notiek pāreja uz vienkāršās meklēšanas formu.
-[IZVĒRSTĀ MEKLĒŠANA]- norāde, uz kuras uzklikšķinot, mainās meklēšanas forma – notiek pāreja uz izvērstās meklēšanas formu.
-[ATLIKUŠO DOKUMENTU LIMITS: XXXX], [LIETOŠANAS LAIKS LĪDZ: XX.XX.XXXX.]- frāze, kas reģistrēto lietotāju informē par atlikušo dokumentu skaitu, kurus vēl varēs saņemt, un par termiņu, līdz kuram varēs lietot datubāzi.


Kā strādāt ar Vienkāršo meklētāju


-[ATLIKUŠO DOKUMENTU LIMITS: XXXX], [LIETOŠANAS LAIKS LĪDZ: XX.XX.XXXX.]- frāze, kas reģistrēto lietotāju informē par atlikušo dokumentu skaitu, kurus vēl varēs saņemt, un par termiņu, līdz kuram varēs lietot datubāzi.
-[ĀTRĀ MEKLĒŠANA] - norāde, uz kuras uzklikšķinot, mainās meklēšanas forma – notiek pāreja uz ātrās meklēšanas formu.
-[IZVĒRSTĀ MEKLĒŠANA] - norāde, uz kuras uzklikšķinot, mainās meklēšanas forma – notiek pāreja uz izvērstās meklēšanas formu.
-[Valoda] – lodziņš, kurā var norādīt valodu, kādā vēlas dokumentu (latviešu vai krievu). Ja lodziņā neko nenorāda, meklētājs meklē dokumentus abās valodās. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Šo lodziņu nevajadzētu jaukt ar bāzes interfeisa valodas izvēli.
-[Instance] - lodziņš, kurā no saraksta var izvēlēties institūciju (Saeima, Ministru kabinets, Rīgas dome u.c.), kas izdevusi meklējamo dokumentu. Ja vērtību neizvēlas, meklēšana notiek neatkarīgi no izdevējinstitūcijas. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
-[Veids]- lodziņš, kurā no saraksta var izvēlēties meklējamā dokumenta veidu (likums, rīkojums, vēstule u.c.). Ja dokumenta veidu neizvēlas, meklēšana notiek neatkarīgi no tā. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
-[Dokumenta numurs (no – līdz)] - divi saistīti lodziņi, kuros var norādīt meklējamā dokumenta numuru vai numuru intervālu, kurā atrodas meklējamais dokuments. Ja numurs tiek norādīts lodziņā "no", tiek meklēti dokumenti, kuru numurs sakrīt ar norādīto. Ja jānorāda intervāls, kurā atrodas meklējamā dokumenta numurs, tad lodziņā "līdz" norāda maksimālo numura vērtību. Gadījumos, kad dokumenta numurs nav vienkāršs skaitlis (satur daļsvītras, punktus, domuzīmes u.c.), var norādīt precīzu dokumenta numuru lodziņā "no" un alternatīvo numuru lodziņā "līdz". Šajā gadījumā tiks atrasti dokumenti, kuru numurs sakritīs ar vienā vai otrā lodziņā norādīto. Ja lodziņos nekas nav norādīts – dokumentu meklēšanā dokumenta numurs netiek ņemts vērā.
-[Nosaukums] - teksta lodziņš, kurā var norādīt meklējamā dokumenta pilnu nosaukumu vai nosaukuma daļu. Ja lodziņā nekas nav norādīts, meklēšana notiek pa visu dokumentu sarakstu neatkarīgi no nosaukuma. Lai aizvietotu jebkāda daudzuma jebkurus simbolus, jālieto simbols (*). Pirms un pēc meklēšanas simboliem simbols (*) nav jānorāda. Piemēram: [valst*pašvald] -> [Par valsts un pašvaldību nodokļiem un nodevām] Lai aizvietotu jebkuru vienu simbolu, jālieto simbols (?). Piemēram: [no?ok?iem] -> [Par valsts un pašvaldību nodokļiem un nodevām]
-[Pieņemšanas datums (no – līdz)] - saistīti lodziņi, kuros var norādīt datumu, kurā pieņemts meklējamais dokuments. Ja zināms precīzs pieņemšanas datums, to norāda lodziņā "no". Ja zināms aptuvens datums, lodziņā "no" var norādīt, no kura datuma (ieskaitot), un lodziņā "līdz" var norādīt, līdz kuram datumam (ieskaitot) meklējamais dokuments pieņemts. Ja lietotāja pārlūkprogrammai aktivizēts javascript atbalsts, lodziņos redzams datuma formāta šablons (ar zemsvītrām norādīta datuma skaitļu atrašanās vieta un skaitļus atdalošie punkti) un, pārejot no lodziņa "no" uz lodziņu "līdz" ar tabulatoru, lodziņā "līdz" automātiski kopējas datums. Ja lodziņos nekas nav norādīts, sistēma meklē dokumentus neatkarīgi no to pieņemšanas datuma.
-[MEKLĒT] – poga, ar kuru iedarbina meklēšanas sistēmu. Pirms pogas nospiešanas ieteicams pārbaudīt, vai visi izvēlētie meklēšanas kritēriji norādīti precīzi.
-[DZĒST] – poga, ar kuru uzstāda meklēšanas formu sākuma stāvoklī – dzēš ierakstus visos lodziņos un pārliek pārslēdzējus sākuma pozīcijās. Noderīga, ja iepriekšējais dokuments sekmīgi atrasts (sistēma lodziņos saglabājusi iepriekšējos kritērijus) un jāsāk meklēt nākamais dokuments pēc kritērijiem, kas ievērojami atšķiras no iepriekšējiem.


Kā strādāt ar Izvērsto meklētāju


-[ATLIKUŠO DOKUMENTU LIMITS: XXXX], [LIETOŠANAS LAIKS LĪDZ: XX.XX.XXXX.]- frāze, kas reģistrēto lietotāju informē par atlikušo dokumentu skaitu, kurus vēl varēs saņemt, un par termiņu, līdz kuram varēs lietot datubāzi.
-[ĀTRĀ MEKLĒŠANA] - norāde, uz kuras uzklikšķinot, mainās meklēšanas forma – notiek pāreja uz ātrās meklēšanas formu.
-[VIENKĀRŠĀ MEKLĒŠANA] - norāde, uz kuras uzklikšķinot, mainās meklēšanas forma – notiek pāreja uz vienkāršās meklēšanas formu.
-[Instance] - lodziņš, kurā no saraksta var izvēlēties institūciju (Saeima, Ministru kabinets, Rīgas dome u.c.), kas izdevusi meklējamo dokumentu. Ja nav izvēlēta vērtība, meklēšana notiek neatkarīgi no izdevējinstitūcijas. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
-[Veids] - lodziņš, kurā no saraksta var izvēlēties meklējamā dokumenta veidu (likums, rīkojums, vēstule u.c.). Ja dokumenta veids nav izvēlēts, meklēšana notiek neatkarīgi no tā. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
-[Numurs (no – līdz)] - divi saistīti lodziņi, kuros var norādīt meklējamā dokumenta numuru vai numuru intervālu, kurā atrodas meklējamais dokuments. Ja numurs tiek norādīts lodziņā "no", tiek meklēti dokumenti, kuru numurs sakrīt ar norādīto. Ja jānorāda intervāls, kurā atrodas meklējamā dokumenta numurs, tad lodziņā "līdz" norāda maksimālo numura vērtību. Gadījumos, kad dokumenta numurs nav vienkāršs skaitlis (satur daļsvītras, punktus, domuzīmes u.c.), var norādīt precīzu dokumenta numuru lodziņā "no" un alternatīvo numuru lodziņā "līdz". Šajā gadījumā tiks atrasti dokumenti, kuru numurs sakritīs ar vienā vai otrā lodziņā norādīto. Ja lodziņos nekas nav norādīts, dokumentu meklēšanā dokumenta numurs netiek ņemts vērā.
-[Nosaukums] - teksta lodziņš, kurā var norādīt meklējamā dokumenta pilnu nosaukumu vai nosaukuma daļu. Ja lodziņā nekas nav norādīts, meklēšana notiek pa visu dokumentu sarakstu neatkarīgi no nosaukuma.
Lai aizvietotu jebkāda daudzuma jebkurus simbolus, jālieto simbols (*). Pirms un pēc meklēšanas simboliem simbols (*) nav jānorāda.
Piemēram: [valst*pašvald] -> [Par valsts un pašvaldību nodokļiem un nodevām] Lai aizvietotu jebkuru vienu simbolu, jālieto simbols (?).
Piemēram: [no?ok?iem] -> [Par valsts un pašvaldību nodokļiem un nodevām].
-[Vārds(i) vai frāze tekstā] - teksta lodziņš, kurā var norādīt meklējamo dokumentu tekstā sastopamos vārdus un frāzes. Ja lodziņš nav aizpildīts, meklēšana notiek neatkarīgi no dokumenta teksta. Meklējot obligāti jānorāda pilns vārds pareizā locījumā. Iespējams izvēlēties vienu no trim meklēšanas veidiem: Viens no, Visi vai Frāze.
1. Viens no. Šis veids dod iespēju meklēt dokumentus, kuros ir vismaz viens no ierakstītajiem vārdiem attiecīgajā locījumā. Rakstot vairākus meklējamos vārdus, tie ir jāatdala ar atstarpi.
Piemērs: Ierakstot teksta lodziņā: kuģošana -> tiks atrasti visi dokumenti, kuru tekstā būs sastopams vārds kuģošana.
Piemērs: Ierakstot teksta lodziņā: kuģošana ostas -> tiks atrasti visi dokumenti, kuru tekstā būs sastopams vārds kuģošana vai ostas.
2. Visi. Šis veids dod iespēju meklēt dokumentus, kuros ir visi ierakstītie vārdi attiecīgajā locījumā. Rakstot vairākus meklējamos vārdus, tie ir jāatdala ar atstarpi.
Piemērs: Ierakstot teksta lodziņā: kuģošana ostas likums -> tiks atrasti visi dokumenti, kuru tekstā būs sastopami visi trīs vārdi: kuģošana, ostas un likums. Šie vārdi var atrasties jebkurā teksta daļā un jebkādā secībā.
3. Frāze. Šis veids dod iespēju meklēt dokumentus, kuros ir ierakstītā frāze attiecīgajā locījumā. Rakstot frāzi, vārdi jāatdala ar atstarpi. Frāzei jābūt precīzai.
Piemērs: Ierakstot teksta lodziņā: kuģošanas drošība tiek nodrošināta -> tiks atrasti visi dokumenti, kuru tekstā būs sastopama šī frāze. Ierakstītā frāze nav jāliek pēdiņās.
-[Valoda] - lodziņš, kurā var norādīt valodu, kādā vēlas dokumentu (latviešu vai krievu). Ja lodziņā neko nenorāda, meklētājs meklē dokumentus abās valodās. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Šo lodziņu nevajadzētu jaukt ar bāzes interfeisa valodas izvēli.
-[Meklēt tikai spēkā esošos] - šajā lodziņā var norādīt, ka jāmeklē tikai aktuālie dokumenti (dokumenti, kas nav zaudējuši juridisko spēku). Ja lodziņā nav ķeksīša – sistēma meklē dokumentus neatkarīgi no to spēkā esamības.
-[Datumi (no – līdz)]
[Pieņemts] - saistīti lodziņi, kuros var norādīt datumu, kurā pieņemts meklējamais dokuments. Ja zināms precīzs pieņemšanas datums, to norāda lodziņā "no". Ja zināms aptuvens datums, lodziņā "no" var norādīt, no kura datuma (ieskaitot), un lodziņā "līdz" var norādīt, līdz kuram datumam (ieskaitot) meklējamais dokuments pieņemts. Ja lietotāja pārlūkprogrammai aktivizēts javascript atbalsts, lodziņos redzams datuma formāta šablons (ar zemsvītrām norādīta datuma skaitļu atrašanās vieta un skaitļus atdalošie punkti) un, pārejot no lodziņa "no" uz lodziņu "līdz" ar tabulatoru, lodziņā "līdz" automātiski kopējas datums. Ja lodziņos nekas nav norādīts, sistēma meklē dokumentus neatkarīgi no to pieņemšanas datuma.
[Parakstīts] Saistīti lodziņi, kuros var norādīt datumu, kad parakstīts meklējamais dokuments. Ja zināms precīzs parakstīšanas datums, to norāda lodziņā "no". Ja zināms aptuvens datums, lodziņā "no" var norādīt, no kura datuma (ieskaitot), un lodziņā "līdz" var norādīt, līdz kuram datumam (ieskaitot) meklējamais dokuments parakstīts. Ja lietotāja pārlūkprogrammai aktivizēts javascript atbalsts, lodziņos redzams datuma formāta šablons (ar zemsvītrām norādīta datuma skaitļu atrašanās vieta un skaitļus atdalošie punkti) un, pārejot no lodziņa "no" uz lodziņu "līdz" ar tabulatoru, lodziņā "līdz" automātiski kopējas datums. Ja lodziņos nekas nav norādīts, sistēma meklē dokumentus neatkarīgi no to parakstīšanas datuma.
[Spēkā] Saistīti lodziņi, kuros var norādīt datumu, kad stājies spēkā meklējamais dokuments. Ja zināms precīzs spēkā stāšanās datums, to norāda lodziņā "no". Ja zināms aptuvens datums, lodziņā "no" var norādīt, no kura datuma (ieskaitot), un lodziņā "līdz" var norādīt, līdz kuram datumam (ieskaitot) meklējamais dokuments stājies spēkā. Ja lietotāja pārlūkprogrammai aktivizēts javascript atbalsts, lodziņos redzams datuma formāta šablons (ar zemsvītrām norādīta datuma skaitļu atrašanās vieta un skaitļus atdalošie punkti) un, pārejot no lodziņa "no" uz lodziņu "līdz" ar tabulatoru, lodziņā "līdz" automātiski kopējas datums. Ja lodziņos nekas nav norādīts, sistēma meklē dokumentus neatkarīgi no to spēkā stāšanās datuma.
-[Publikācija] [Laikraksts] - lodziņš, kurā var norādīt tā oficiālā izdevuma nosaukumu (no izvēlnē piedāvātajiem), kurā publicēts meklējamais dokuments. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu.
[Gads] -šajā lodziņā var norādīt oficiālā izdevuma iznākšanas gadu, kurā publicēts meklējamais dokuments. Ja lodziņā nekas nav norādīts, sistēma meklē dokumentus neatkarīgi no oficiālā izdevuma iznākšanas gada.
-[Izdevuma nr.] - lodziņā var norādīt oficiālā izdevuma numuru, kurā publicēts meklējamais dokuments. Ja lodziņā nav norādīts numurs, sistēma meklē dokumentus, neņemot vērā oficiālā izdevuma numuru.
-[Dokumentu meklēšana pēc īpašībām]
[Nozares – Abonentizdevumi] -pārslēdzējs starp tematiskās dokumentu meklēšanas variantiem. Pēc noklusēšanas atrodas stāvoklī "Nozares". Šajā gadījumā zemāk esošajās izvēlnēs var izvēlēties likumdošanas nozari un apakšnozari, kurā ietilpst meklējamais dokuments. Ja pārslēdzējs atrodas stāvoklī "Abonentizdevumi", zemāk esošajās izvēlnēs var izvēlēties abonentizdevumu, sējumu un nodaļu, kurā atrodas meklējamais dokuments. Lai atvieglotu meklēšanu, pārslēdzoties starp tematiskās meklēšanas veidiem, mainās arī izvēlņu uzraksti ("Nozares" – "Nozare"; "Apakšnozare" vai "Abonentizdevumi" – "Abonentizdevums"; "Sējums"; "Nodaļa").
Pārslēdzējs stāvoklī "Nozares"
[Nozare] -izvēlne, kurā var norādīt likumdošanas nozari, kurai pieder meklējamais dokuments. Atkarībā no šajā izvēlnē norādītās nodaļas mainās apakšnodaļu saraksts blakus esošajā izvēlnē "Apakšnozare". Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
[Apakšnozare] -izvēlne, kurā var norādīt izvēlētās likumdošanas nozares precīzu apakšnozari. Nenorādot apakšnozari, sistēma meklē visus dokumentus, kas ietilpst konkrētajā likumdošanas nozarē. Izvēloties jebkuru no variantiem, tas jāapstiprina, nospiežot pogu [PIEVIENOT]. Tad izvēlētais variants parādās zemāk esošajā laukā [Izvēlētās nozares]. Ja meklējamais dokuments varētu piederēt arī citai likumdošanas nozarei vai vienlaikus attiecas uz vairākām nozarēm, var atkārtot tematiskās izvēles procedūru un vēlreiz norādīt likumdošanas apakšnozari (vai vēlreiz likumdošanas nozari un apakšnozari). Kad izvēlētā apakšnozare norādīta vēlreiz, lodziņā "Izvēlētās nozares" parādās nākamais ieraksts un sistēma meklēs dokumentus, kas atbilst jebkurai no izvēlētajām nozarēm. Izvēlēto likumdošanas nozaru sarakstu analoģiskā veidā var papildināt vairākas reizes. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
[Izvēlētās nozares] Lodziņā saraksta veidā parādās visas likumdošanas nozares un apakšnozares, kurās varētu atrasties meklējamais dokuments. Ja kāda no nozarēm izvēlēta kļūdaini, šajā logā ar kursoru var uzspiest uz konkrētā uzraksta un tas tiks atcelts.
Pārslēdzējs stāvoklī "Abonentizdevumi"
[Abonentizdevums] -izvēlnē var izvēlēties abonentizdevumu, kurā atrodas meklējamais dokuments. Atkarībā no šajā izvēlnē norādītā izdevuma mainās sējumu saraksts blakus esošajā izvēlnē "Sējums". Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
[Sējums] -ja abonentizdevumam ir vairāki sējumi, izvēlnē parādās sējumu saraksts, kurā var norādīt izvēlētā abonetizdevuma sējumu, kurā varētu būt meklējamais dokuments. Nenorādot sējumu, sistēma meklē visus dokumentus, kas ietilpst konkrētajā abonentizdevumā. Atkarībā no šajā logā izvēlētā mainās saraksts pēdējā izvēlnē "Nodaļa".
[Nodaļa] - šajā izvēlnē redzams abonentizdevuma nodaļu saraksts, kurš mainās atkarībā no izvēlnes "Sējums". Nenorādot nodaļu, sistēma meklē visus dokumentus, kas ietilpst konkrētajā abonentizdevuma sējumā. Lai norādītu sistēmai, ka meklējamais dokuments atrodas konkrētajā nodaļā, jāuzspiež uz atbilstošā uzraksta un jāapstiprina izvēlētais, nospiežot pogu [PIEVIENOT], tad sistēma informāciju fiksēs logā "Izvēlētās nozares" (par šo logu sk. iepriekš). Analoģiskā veidā sistēmai var norādīt vairākas nodaļas, kurās varētu būt meklējamais dokuments. Ātrai piekļuvei var izmantot klaviatūru – nospiežot pirmo burtu, tiek izvēlēts (iezīmēts) saraksta elements, kurš sākas ar šo burtu. Ja sarakstā vairāki elementi sākas ar vienu un to pašu burtu, pirmo burtu var nospiest vēlreiz – šajā gadījumā tiks izvēlēts nākamais saraksta elements, kurš sākas ar šo pašu burtu. Darbību var atkārtot, līdz tiek iezīmēts nepieciešamais elements.
-[MEKLĒT] – poga, ar kuru iedarbina meklēšanas sistēmu. Pirms pogas nospiešanas ieteicams pārbaudīt, vai visi izvēlētie meklēšanas kritēriji ir norādīti precīzi.
-[DZĒST] – poga, ar kuru uzstāda meklēšanas formu sākuma stāvoklī – dzēš ierakstus visos lodziņos un pārliek pārslēdzējus sākuma pozīcijās. Noderīga, ja iepriekšējais dokuments sekmīgi atrasts (sistēma lodziņos saglabājusi iepriekšējos kritērijus) un jāsāk meklēt nākamais dokuments pēc kritērijiem, kas ievērojami atšķiras no iepriekšējiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA
REKVIZĪTI
NODERĪGAS SAITES  | KĀ KĻŪT PAR REĢISTRĒTO LIETOTĀJU |
| DATUBĀZES APRAKSTS | ZIŅU LAPAS |
| SĀC DARBU ŠEIT | KONTAKTINFORMĀCIJA |

© Produktu satura pilnīgi vai daļēji pārpublicējumi tikai ar izdevēja rakstisku atļauju.
Citēšanas gadījumā atsauce uz izdevniecību "Lietišķās informācijas dienests" obligāta.